<<
>>

Hoa sen / a lotus in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language

As already it was marked above, the lotus plays a special role in vital spirituality and culture in Vietnam. With centuries the lotus has entered into heart, during a life and culture of the Vietnamese people.

It has following symbolical values.

Buddhism symbol:

Hoa sen tam canh em mang. Tm nh ư sang tỏa trn đng em đi. Nh n đờ i anh mắt t ừ bi. Noi năng ky xuất ngh ĩ suy t ỏ t ườ ng. Hoa sen tam canh em n ươ ng.

Ba ngi Tam bảo phap v ươ ng nhiệm mu. Nui cao h ồ thẳm sng su. - the Lotus as miloserdine in the Buddhism.

T ừ tm v l ượ ng. Hết lng yu th ươ ng. Trần gian sau tr ướ c v th ườ ng. Ra tay tiếp đỡ mọi đườ ng chung sanh. Niềm vui qua nhanh. Đau kh ổ honh hnh. V ai tất d ạ lng thnh. Thoat vng kh ổ ải kết nhnh hoa sen.-Be released from suffering, and to become a lotus.

Cleanliness symbol:

V ươ n mnh t ươ i thắm đoa hồng sen. Dẫu chịu bn tanh chẳng lụy hn. Sống ci vng thau đầ y cặn b. Nhưng lng trắng bạch kho nh ơ đe. - the Lotus leaves a dirt, but it does not dirty completely not and pure ripples the washed.

Anh cho ti lm hoa sen khng, ti trong ly lịch co bn? Thn phạn ng ườ i m, ai ch ả co bn đen? Giết chết một mi h ươ ng, d ễ thi, c ứ quậy bn ln để giết - whether there Could be I a lotus? I did not have a dirt in history.

Nguyện nh ư l hoa sen. Mun thu ở vẫn v ươ n ln. Để th ườ ng giup mun lai. Lun sống trn rộng thnh. Nguyện nh ư l hoa mai. Mun thu ở vẫn t ự tại. Để th ườ ng giup mun lai. Lun sống trn v ngại.... - Let as the lotus, always lasts from a dirt.

Đố ai m đượ c nh ư sen. Chung quanh canh trắng, giữa chen nhụy vng. Nhụy vng, bong trắng la xanh. Gần bn m chẳng hi tanh mi bn. - the Lotus not only beautiful, but also has pleasant aroma though grows from a dirt.

Long lanh những giọt s ươ ng mai. Mu trong tinh khiết trn đi hoa sen. Nắng hiền b ướ c tới lm quen. Gio lay độ ng nh ẹ thnh khoen chuỗi vng. Ngẩn ng ơ tr ướ c cảnh mnh mng. H ư h ư thực thực... thấy lng an nhin. - a Lotus which is turning pink in drops of dew.

Homesickness symbol:

Cam Ơn Anh Nhe. Cam ơn anh đo nhe. Tặng em đoa hoa sen. Gợi nh ớ v ề qu M ẹ. Đấ t cằn kh ruộng phn. Qu h ươ ng xưa đoi kh ổ. Ao sen dn m ướ p lu ỹ tre. Nhắc chi những nỗi đi v ề năm xưa. Đầ u xanh độ ấy đang vừa. R ủ nhau chui lach ro thưa vo v ườ n.

- the Lotus, a bamboo - the native land.

Symbol of a youth, beauty of girls:

Trắng, hồng c ứ mi xanh t i. Bổn ma mơn mởn n ụ c ườ i chứa chan. - the Lotus, as girls with bright smiles.

Em nh ư buổi sớm mai, nh ư hoa sen trong trắng, nh ư đoa hồng đoan trang, nh ư thin thần trn cao, lời t ạ tnh cho em, anh cam ơn lầnữa, trọn một đờ i thiết tha, cho yu th ươ ng... - You such beautiful, as morning, as a pure lotus.

Nếu phải vi cho những g cao c ả. Th em l một đoa hoa sen. Những cam d ỗ đ khng lm em sa ng. Một hoa khi lun tm nguyện sach đn. Nếu ca ngợi cho tấm lng chung... - If to compare to something good, me with a lotus.

Symbol of pure love:

N ụ sen trinh trắng đoan trang. Nh ư cn e thẹn nắng vng bnh minh. N ụ sen tnh của đi mnh. Bao gi ờ n ở r ộ h ồ xinh rạng ngời. Nhụy vng hoa trắng chơi vơi. Chut hồng trang điểm h ươ ng trời y th ơ. Anh v ề dệt những mộng... - the White lotus as the beautiful young girl, a lotus - our love.

Hm qua tat n ướ c đầ u đnh, B ỏ qun cai ao trn cnh hoa sen. Em đượ c th cho anh xin, Hay l em để lm tin trong nh. Ả o anh sứt ch ỉ đườ ng t, V ợ anh chưa co, m ẹ gi chưa khu. - the Lotus as an occasion that the love has begun.

Đo t ơ sen ngo xanh. Ngọc lnh cn đợ i gia lnh đẹ p duyn. - If a lotus still blossoming wait beautiful love.

Loneliness symbol:

Сhiều thang năm nắng ng ả thn cy. Hoa senhồng mặt n ướ c th trong. Cy t ườ ng vi mọc gần cy sấu. - in the Evening in May one I, lonely, have returned with memoirs on a pink lotus in lake.

Chng ơi! cho thiếp cho thiếp đi v ề. Kẻo thiếp l ơ lửng nh ư hu trn cnh. Chng ơi cho thiếp lm quen. Kẻo thiếp l ơ lửng nh ư sen giữa h ồ - Loneliness, as a lotus in the middle of lake.

Thus, floronim the lotus reflects universal national-cultural senses, characteristic for Vietnam. First of all, it is a symbol of the Buddhism, beauty, a youth, love, cleanliness, loneliness. Corresponding characteristics definitely are reflected and in perception given floronima by Russian. Though in Russia the given flower is not present,
But owing to cultural interaction this flower is known, and its perception is mirror reflected in attitude of Russian.

In Vietnam and Russia different flowers are grown up basically, therefore floronimy Russian and Vietnamese languages have considerable enough distinctions in lexical structure. In a case if flowers are identical, distinctions arise at semantic level. In strukturnoyosemanticheskom the plan it is shown in variability makropropozitsionalnoj by component FE with floronimami - at identity mikropropozitsionnoj. The difference is caused by national specificity of culture, a way of life, figurative perception of an external world both people.

<< | >>
A source: Khong THU HIEN. RUSSIAN and VIETNAMESE PHRASEOLOGICAL UNITS C NAMES of PLANTS In LINGVOKULTUROLOGICHESKY ASPECT. The dissertation on competition of a scientific degree of a Cand.Phil.Sci. Voronezh - 2019. 2019

More on topic Hoa sen / a lotus in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language:

 1. Floronim hoa cuc / a camomile in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language
 2. Hoa mẫu đơ n / a peony in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language
 3. a rose in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language
 4. Cẩm ch ướ ng / a carnation in a language picture of the world according to the National case of the Vietnamese language
 5. a lotus in a language picture of the world according to the National case of Russian
 6. Floronim a lotus / hoa sen in Russian and Vietnamese languages
 7. a rose in a language picture of the world according to the National case of Russian
 8. a peony in a language picture of the world according to the National case of Russian
 9. a carnation in a language picture of the world according to the National case of Russian
 10. the Camomile in a language picture of the world according to the National case of Russian
 11. CHAPTER 2. REPREZENTATSIJA KONTSEPTA HAUS IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF GERMAN LANGUAGE